Z systemami ERP

W przypadku wdrożenia system Refwell CRM w dużych przedsiębiorstwach, Refwell CRM jest integrowany z system ERP klienta. Najczęściej jest to wymiana danych dotyczących zamówień i aktywności pracowników na potrzeby działu HR.

Projekty na zlecenie

Dla dużych klientów wykonujemy projekty na zlecenie, jednak tylko w zakresie powiąznym z Refwell CRM.