Formalny proces oceny pracownika

Wizyty podwójne umożliwiają stworzenie formalnego procesu oceny przedstawiciela handlowego. W skład procesu wchodzi: planowanie wizyt, wypełnienie formularza oceny, potwierdzenie zapoznania się z oceną, email'owe notyfikacje.

Coaching

Dzięki rejestracji wizyt podwójnych możliwe jest określenie celów dla kierownika i pracownika. Formalne raportowanie postępów motywuje wszystkie zaangażowane strony w proces podnoszenia kompetencji działu sprzedaży.

Ścieżka kariery

Jasne określenie celów pomaga też stworzyć spójną politykę motywacji i ścieżki kariery dla ocenianych osób.