Dostęp do danych w każdej chwili

Aplikacja Refwell to mobilna wersja Pharma Mobi CRM. Jest ona dostępna na telefony i tablety z systemem Android. Cała baza klientów danego przedstawiciela jest zapisana na urządzeniu. Jest ona dostępna również, gdy nie ma dostępu do Internetu.

Prezentacje

Oprócz wszystkich funkcji Pharma Web CRM, aplikacja mobilna umożliwia prezentację materiałów marketingowych. Prezentacje w Refwell to dostęp do narzędzi analitycznych, które do tej pory dostępne były tylko dla stron internetowych.

Raportowanie wizyt na bieżąco

Aplikacja mobilna umożliwia przede wszystkim raportowanie wizyt na bieżąco. Dzięki temu najważniejsze wnioski z wizyty zostaną zapisane w raporcie. Jakość raportów dodanych na koniec dnia pracy w terenie jest często niższa.

Plan pracy i historia

Mając cały plan pracy pod ręką, przedstawiciel może w 100% wykonać wyznaczone cele firmowe. W przypadku urlopu lub choroby klienta, może też szybko ustalić cel kolejnej wizyty, np. wyszukując osoby z listy targetowej, które pracują w pobliżu aktualnego miejsca pobytu.

Zamelduj się w miejscu pracy

Przyjeżdżając do wizytowanej instytucji, przedstawiciel powinien zameldować się w miejscu pracy. Dzięki temu, ma on dostęp do wszystkich instytucji, które znajdują w pobliżu. Nie musi ich ręcznie wyszukiwać w bazie. Wyszukanie aktualnej lokalizacji zajmuje kilka sekund. Geolokalizacja wizyt jest szybka, ponieważ urządzenia Android w pierwszej kolejności biorą pod uwagę stacje bazowe sieci komórkowej, identyfikatory sieci WiFi, a następnie sygnał z satelitów GPS.